samen ontwikkelen voor een groter effect

Een Rauwe Boon training kenmerkt zich door concreet, confronterend, krachtig, interactief & inspirerend te werken rondom bepaalde thema’s, zoals: persoonlijk & professioneel leiderschap, persoonlijke & professionele effectiviteit, teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. In groepsverband oefent de deelnemer met nieuwe vaardigheden en gedrag rondom deze thema’s.

Onze trainingen hebben grotendeels een teamcoachingskarakter. Het is hierdoor een krachtige methode om écht met elkaar stil te kunnen staan bij de verschillende vraagstukken, onderwerpen & thema’s. Het gaat er namelijk om dat je samen de dialoog aangaat, oefent, reflecteert en van & met elkaar leert.

Tijdens onze trainingen staan ervaringen opdoen & resultaten bereiken door actie te ondernemen centraal. Wij gebruiken daarvoor vele praktische invalshoeken met hier en daar een vleug theorie!

op maat

Al onze trainingen zijn op maat gemaakt. Wij geloven namelijk dat iedere groep uniek is doordat ieder individu uniek is. Wij beseffen ons echter ook dat het prettig is om een voorbeeld te hebben en van daaruit verder te bouwen. Daarom hebben wij een ‘standaard’ raamwerk met het thema ‘aansluiting & verrijking’ hieronder toegevoegd die als basis kan dienen.

Aan de hand van dit thema en een verdiepend intakegesprek bepalen we samen de inhoud. Het intakegesprek met de opdrachtgever(s) is voor Rauwe Boon van belang om de hoofdvraag en de nodige ingrediënten vast te stellen.

groep & individueel

Onze trainingen worden afgewisseld met bijeenkomsten met de groep en individuele ondersteuning tussen de bijeenkomsten door om zo maximaal effect te bereiken en iedere deelnemende professional de aandacht te geven die ze verdienen. De hoeveelheid & frequentie van de bijeenkomsten en individuele ondersteuning hangt af van jullie wensen, behoeftes & mogelijkheden.

aansluiting & verrijking

Deze training ondersteunt de betrokken professionals binnen een team of organisatie in het volledig dragen van de beoogde missie, visie & strategie. De professionals leren daarbij nieuwe vaardigheden aan m.b.t.: effectiviteit, leiderschap, communicatie en samenwerking.

Voorafgaand aan iedere training wordt er een intakegesprek gevoerd met alle betrokken professionals. Deze gesprekken leveren ons informatie op wij meenemen in het verder ontwikkelen en uitvoeren van de bijeenkomsten.

Er is daardoor ook ruimte voor: kennismaken, individuele leerdoelen, rol & visie van de deelnemer, onderzoeken van eigenaarschap, beantwoorden van vragen & het wegnemen van weerstand.

Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers te ondersteunen in het krijgen van een (nog meer) positief beeld van de organisatie, hetgeen er in het verleden gebeurd is, de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de deelnemer als individu.

Individuele ondersteuning tussen de bijeenkomsten door ondersteunt de deelnemer in: omgaan met de uitdagingen, het maximaliseren van het potentieel en kwaliteiten, realiseren van prestaties, met plezier en passie functioneren en krachtige aansluiting met de beoogde doelen.

Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers te ondersteunen in het vertalen van het geleerde uit de vorige bijeenkomst naar een betekenisvol beeld van de toekomst, een beeld waar zij achter staan en in één lijn is met de missie, visie & strategie van de organisatie.

Tevens worden de deelnemers ondersteunt met het focussen en alvast de eerste stappen ondernemen m.b.t. het doel van de organisatie voor de toekomst, zodat ze zelf eigenaar worden van het ontwerp van de toekomst en de daarbij horende acties.

Voortbouwen op individuele ondersteuning #1.

Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemer te ondersteunen zich succesvol te voelen en ze te ondersteunen in het realiseren van de eerder opgestelde, verbeelde en concreet gemaakte toekomstbeeld.

Daarnaast worden er concrete acties & stappen gerealiseerd die de deelnemers vervolgens ook gaan uitvoeren (met vallen & opstaan) tot de afsluitdag.

Voortbouwen op individuele ondersteuning #2 en individuele ondersteuning afsluiten.

Op basis van gedeelde ervaringen en ingebrachte voorbeelden wordt bepaald wat de deelnemers in het hier en nu nodig hebben om verdere benodigde vervolgstappen te nemen op weg naar de gewenste situatie en een nog succesvollere verandering en blijvende ontwikkeling. Het is ook de officiële afsluiting van het traject dat door Rauwe Boon wordt verzorgd.

Meer weten? wij komen graag jouw kant op voor een goed gesprek!

wat onze klanten over ons zeggen

Lars

De trainingsdag die Jozef had verzorgd was intens, confronterend, op momenten ongemakkelijk, maar over het geheel genomen ontspannen en gemoedelijk. Er  zijn nog een hoop frustraties bij mij en mijn team genoten die in potentie voor problemen kunnen zorgen in de toekomst, als we er niets mee doen. Het is belangrijk die frustraties naar elkaar uit te spreken. Verder ben ik me er nog meer van bewust geworden dat ik ook aan mezelf moet werken; mijn beeld bij de onderneming is een stuk negatiever.

Marjan

Ik ben trots, want ik heb mij krachtig opgesteld tijdens de training en mijn tanden laten zien. Ik ben opgekomen waar ik voor sta! Soms is dat best een uitdaging in deze branche. Dit voelt voor mij zeer goed, want dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. De training was intensief, maar wel nodig. Ik voel mij sinds de training ook gesteund door mijn team, we gaan nu ook vaker met elkaar koffie drinken. Dat voelt heel fijn. Voel me daardoor gewaardeerd! De training heeft hier zeker aan bijgedragen, omdat we nu echt elkaar in de ogen aan hebben gekeken. Het gesprek is gestart. Jozef was goed in het begeleiden van de gesprekken en het begeleiden. Hij voelde de spanningen goed aan en wist ze te benoemen. Had ik niet gedurfd!

Bram

Ik heb Jozef bezig zien zijn als trainer en je kunt goed zien dat hij ook in teamverband kan coachen & trainen. Door de juiste vragen te stellen en door door de deelnemers lekker te laten discussiëren, is het voor mij een stuk duidelijker geworden wat ik kan doen aan lastige gesprekken en het eerlijk opkomen voor mijzelf. Feedback! Top!

Nathalie

De tips die ik van Kim kreeg kon ik direct toepassen en ik merk ook dat dit al dagelijks meer ontspanning geeft. Het was een hele leuke avond. Door de oefeningen en vragen heb ik gemerkt dat je niet altijd naar het grote geheel moet kijken maar juist moet beginnen met kleine aanpassingen.

Andrew

De training van Jozef was bijzonder, spannend / confronterend en inspirerend. We hebben met zijn allen een prachtige dag gemaakt waar we veel hebben geleerd van elkaar. Feedback, luisteren (zelf / ander), bepaald soort vragen stellen, van alles kwam voorbij. We werken nu beter samen met elkaar, van stagnatie naar inspiratie ;-). Bedankt!

Jeanne

Rauwe Boon is behoorlijk confronterend en doortastend. Je zelfbeeld en je doelstelling worden behandelend. Aan het eind van de workshop werd zowel door de facilitatoren als de aanwezige deelnemers een eind rapport gegeven over jouw persoonlijkheid en jouw doelstelling, waarin de plus en de minpunten werden opgeschreven en toegelicht.