samen ontwikkelen voor een groot effect

Een Rauwe Boon training kenmerkt zich door concreet, confronterend, krachtig, interactief & inspirerend te werken rondom bepaalde thema’s, zoals: persoonlijk & professioneel leiderschap, persoonlijke & professionele effectiviteit, teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. In groepsverband oefent de deelnemer met nieuwe vaardigheden en gedrag rondom deze thema’s.

Onze trainingen hebben grotendeels een teamcoachingskarakter. Het is hierdoor een krachtige methode om écht met elkaar stil te kunnen staan bij de verschillende vraagstukken, onderwerpen & thema’s. Het gaat er namelijk om dat je samen de dialoog aangaat, oefent, reflecteert en van & met elkaar leert.

Tijdens onze trainingen staan ervaringen opdoen & resultaten bereiken door actie te ondernemen centraal. Wij gebruiken daarvoor vele praktische invalshoeken met hier en daar een vleug theorie!

op maat

Al onze trainingen zijn op maat gemaakt. Wij geloven namelijk dat iedere groep uniek is doordat ieder individu uniek is. Wij beseffen ons echter ook dat het prettig is om een voorbeeld te hebben en van daaruit verder te bouwen. Daarom hebben wij een ‘standaard’ raamwerk met het thema ‘aansluiting & verrijking’ hieronder toegevoegd die als basis kan dienen.

Aan de hand van dit thema en een verdiepend intakegesprek bepalen we samen de inhoud. Het intakegesprek met de opdrachtgever(s) is voor Rauwe Boon van belang om de hoofdvraag en de nodige ingrediënten vast te stellen.

groep & individueel

Onze trainingen worden afgewisseld met bijeenkomsten met de groep en individuele ondersteuning tussen de bijeenkomsten door om zo maximaal effect te bereiken en iedere deelnemende professional de aandacht te geven die ze verdienen. De hoeveelheid & frequentie van de bijeenkomsten en individuele ondersteuning hangt af van jullie wensen, behoeftes & mogelijkheden.

voorbeeld training

 • Intakegesprekken

  Voorafgaand aan iedere training wordt er een intakegesprek gevoerd met alle betrokken professionals. Deze gesprekken leveren ons informatie op wij meenemen in het verder ontwikkelen en uitvoeren van de bijeenkomsten. Er is daardoor ook ruimte voor: kennismaken, individuele leerdoelen, rol & visie van de deelnemer, onderzoeken van eigenaarschap, beantwoorden van vragen & het wegnemen van weerstand.
 • Bijeenkomst #1

  Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers te ondersteunen in het krijgen van een (nog meer) positief beeld van de organisatie, hetgeen er in het verleden gebeurd is, de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de deelnemer als individu.
 • Individuele ondersteuning #1

  Individuele ondersteuning tussen de bijeenkomsten door ondersteunt de deelnemer in: omgaan met de uitdagingen, het maximaliseren van het potentieel en kwaliteiten, realiseren van prestaties, met plezier en passie functioneren en krachtige aansluiting met de beoogde doelen.
 • Bijeenkomst #2

  Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers te ondersteunen in het vertalen van het geleerde uit de vorige bijeenkomst naar een betekenisvol beeld van de toekomst, een beeld waar zij achter staan en in één lijn is met de missie, visie & strategie van de organisatie. Tevens worden de deelnemers ondersteunt met het focussen en alvast de eerste stappen ondernemen m.b.t. het doel van de organisatie voor de toekomst, zodat ze zelf eigenaar worden van het ontwerp van de toekomst en de daarbij horende acties.
 • Individuele ondersteuning #2

  Voortbouwen op individuele ondersteuning #1 & de bijeenkomst.
 • Bijeenkomst #3

  Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemer te ondersteunen zich succesvol te voelen en ze te ondersteunen in het realiseren van de eerder opgestelde, verbeelde en concreet gemaakte toekomstbeeld. Daarnaast worden er concrete acties & stappen gerealiseerd die de deelnemers vervolgens ook gaan uitvoeren (met vallen & opstaan) tot de afsluitdag.
 • Individuele ondersteuning #3

  Voortbouwen op individuele ondersteuning #2, de bijeenkomst en individuele ondersteuning afsluiten.
 • Afsluitdag

  Op basis van gedeelde ervaringen en ingebrachte voorbeelden wordt bepaald wat de deelnemers in het hier en nu nodig hebben om verdere benodigde vervolgstappen te nemen op weg naar de gewenste situatie en een nog succesvollere verandering en blijvende ontwikkeling. Het is ook de officiële afsluiting van het traject dat door Rauwe Boon wordt verzorgd.