Ontwikkelen met elkaar

Het Rauwe Boon programma

Rauwe Boon heeft als ambitie om jouw organisatie en de betrokken professionals te inspireren om datgene te doen waarvoor jullie bestemd zijn. Om vanuit bewustzijn ieders talenten, kwaliteiten en waardes naar voren te laten komen.

Als je als professional namelijk eenmaal jouw identiteit te pakken hebt, is het gemakkelijker om jezelf intrinsiek te motiveren en op zoek te gaan naar wat je echt graag wilt. Dit geldt niet alleen voor jouw privésituatie, maar ook op het werk. Je begint dan te praten vanuit passie en je straalt energie uit: je wordt authentiek!

Het programma

Ons ontwikkelprogramma bestaat uit 4 dagdelen en wordt afgesloten met een inspirerende laatste dag. Tussen de dagen door ontvang je van ons 1 op 1 coaching, oefeningen en ondersteuning bij het maken van reflecties. Je bent dus voor 4 maanden lang intensief en actief bezig met groei & ontwikkeling. 

Het programma bestaat uit door ons uitgekozen werkvormen waarbij iedere deelnemer uit de groep aandacht krijgt voor zijn / haar persoonlijke ontwikkeling. Ons programma bestaat vooral uit het ervaren en doen, met af en toe een vleugje theorie.

De focus tijdens het programma ligt o.a. op:

 • Bewustwording van de eigen kwaliteiten, talenten, patronen en gedragingen. Het effect hiervan op anderen en jezelf.
 • Activeren van een holistisch (wisselwerking tussen lichaam en geest) en positief beeld over jezelf.
 • Creatie van een helder beeld van jullie droom, jullie toekomstbeeld.
 • Oefenen met diverse onderwerpen & methodes (o.a. de Rauwe Boon methodiek, waarderend interveniëren, oplossings- en resultaatgericht werken, spiegelen & reflecteren).
 • Aanleren & krachtiger maken van vaardigheden (o.a. vragen stellen, luisteren, feedback geven, jezelf zichtbaar maken, doelen stellen).
 • Vertaling van de verkregen inzichten en handvatten naar concrete stappen en afspraken (in relatie met anderen en jezelf).
 • Vergroten en versterken van jouw eigenaarschap over de keuzes die in lijn zijn met het gedeelde toekomstbeeld.

De stappen van ons programma

Wil je met jouw team, afdeling of gehele organisatie ons programma volgen? Dan maken we natuurlijk eerst een afspraak! Deze afspraak stelt ons in de gelegenheid goed contact te maken met jullie, een (eventueel) spelende hoofdvraag bloot te leggen en verdere informatie en behoeften te inventariseren.
Wij zien intakegesprekken als een belangrijke interventie ten positieve van het ontwikkelproces van de deelnemers van het programma. Wat we nog meer belangrijk vinden aan deze intakegesprekken: persoonlijk kennismaken, inventariseren van ontwikkelpunten, persoonlijke inzet, vragen beantwoorden en wegnemen eventuele weerstand.
Tijdens dag 1 gaan jullie aan de slag om vanuit een positief perspectief naar je eigen leven te kijken, wat de weg vrijmaakt voor de door jullie gekozen toekomst. We houden ons bezig met verschillende succesverhalen en bieden ondersteuning in het zichtbaar maken van ieders krachten, successen, mogelijkheden en behoeftes. Zo ontstaat er niet alleen een basis voor de toekomst, maar wordt er een begin gemaakt met het vormgeven hiervan.

Dag 1 heeft in ieder geval de volgende focus:
 • Positieve relatie bouwen tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en trainers.
 • Begeleiding in het maken van een positief en krachtig perspectief van jezelf en jullie gedeelde toekomstbeeld.
 • Zichtbaar maken ieders kracht (kwaliteiten & talenten) en van de bijhorende mogelijkheden en kansen.
Het doel van dag 2 is om jullie te ondersteunen in het vertalen van het geleerde uit dag 1 naar een betekenisvol beeld van jullie droom als organisatie, de toekomst die volledig bij jullie past. Dit betekent dat we jullie uitnodigen om voorbij de comfortabele zelfbedachte grens van jullie mogelijkheden te gaan kijken. Zo ontstaat er een beeld dat sterk genoeg is om geïnspireerd van te raken en die jullie richting geeft om de droom werkelijkheid te maken.

Dag 2 heeft in ieder geval de volgende focus:
 • Vooruit kijken en denken, vanuit een positief perspectief.
 • Creëren van een droom die aansluit op ieders kracht en capaciteiten.
 • Denken in mogelijkheden en kansen.
Het doel van dag 3 is om jullie te ondersteunen met het focussen, prioriteren en actie ondernemen met betrekking tot jullie toekomstbeeld. Zo wordt iedere deelnemer zelf eigenaar van het ontwerp en de bijhorende concrete stappen & acties.

Dag 3 heeft in ieder geval de volgende focus:
 • Ondersteuning bij het maken van juiste keuzes en nemen van juiste acties.
 • Positief dialoog over de droom en de bereikbaarheid ervan.
 • Identificeren van prioriteiten die grootste aspecten van droom omvatten.
 • Definiëren van jullie succes, jullie toekomst.
Het doel van dag 4 is om iedere deelnemer te ondersteunen in het succesvol voelen en het ondersteunen in het realiseren van jullie toekomstbeeld. Dit betekent het erkennen & accepteren van ieders capaciteiten om een toekomst te creëren waar iedereen blij van wordt. We maken jullie bewust van jullie eigen kracht en ondersteunen iedereen in het daadwerkelijk in actie komen.

Dag 4 heeft in ieder geval de volgende focus:
 • Concrete acties en stappen om jullie toekomst te realiseren.
 • Ieders dagelijks leven in één lijn brengen met het toekomstbeeld.
 • Verder uitwerken en uitvergroten van de eigen capaciteiten.
 • Ondersteunen in het creëren van het gevoel van kracht en geloof in het zelfstandig verder gaan.
Wij vinden het belangrijk om na ons programma een afsluitende dag te organiseren. Deze dag vind ongeveer 2 maanden later plaats.

Tijdens deze dag kijken we met alle deelnemers naar de huidige voortgang met betrekking tot de gewenste verandering en de ervaringen die zij in de tussenliggende periodes hebben opgedaan.

Mogelijke vragen die aan bod komen:
 • Wat doe je nu feitelijk anders?
 • Welke effecten bemerk je hiervan?
 • Welke concrete stap ga je na deze dag zetten?
 • Wat heb je hiervoor nodig?

Meer weten?

Kom gezellig langs voor een gesprek!

Waarom Rauwe Boon?

RAUWE BOON METHODIEK

Onze werkwijze is rauw, confronterend, direct en eerlijk. We draaien niet om de hete brei heen en weten op een waarderende en respectvolle wijze snel tot de kern te komen.

BEWUSTZIJNSONTWIKKELING

Onderzoek je eigen patronen, kwaliteiten, passies, aannames, oordelen, etc. Leer je zelf kennen, vergroot je bewustzijn en maak bewust andere keuzes.

JOUW EIGEN DOELEN

Jij bepaalt, het is jouw leven, dus de focus ligt op jouw doelen. Wij staan voor een optimale aansluiting op jouw behoeftes.

IN CONTACT

Sta in contact met anderen en met jezelf. Door andere mensen en jezelf beter te leren kennen maak je de weg vrij voor een waarderend en positief leven!