Ons onderscheidende vermogen

Waar staat Rauwe Boon voor?
De wereld verbeteren, wie wil dat nu niet? Wij willen dat ook wel, maar het is een grote opgave. Daarom kiezen wij voor iets anders! Wij werken vanuit de individu naar de omgeving. Dat kunnen bijvoorbeeld individuen zijn die een positief effect hebben op een team, of een enkel persoon die een bepaalde relatie wil versterken. De hele wereld kunnen wij niet aan. Wel kunnen wij mensen inspireren zodat zij zelf een positieve verandering aan brengen in hun eigen omgeving.

Wat is de passie van Rauwe Boon?
Wij hebben een passie voor het bekrachtigen van talenten & kwaliteiten en het bewustmaken van het eigen gedrag en patronen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en op eigen kracht een positieve verandering kunnen aanbrengen in hun leven.

Wat onderscheidt Rauwe Boon van de conculega's?
Bewustzijnsontwikkeling is het speerpunt van Rauwe Boon. De werkwijze van Rauwe Boon is zowel spannend en rauw, als energiek en duurzaam. Gezamenlijk ervaren wij dat coachen en trainen op een confronterende en eerlijke wijze een efficiënte manier is om (zelf)bewustzijn te creëren en andere keuzes te maken.

Waarom vindt Rauwe Boon bewustzijnsontwikkeling zo belangrijk?
Onze coaches en trainers treden op als katalysator voor het bewustzijnsontwikkeling van onze klanten. Dit doen wij door op een coachende wijze samen informatie te verwerken, te oefenen, te confronteren, te inspireren. Zo kan de andere bewuster worden en bewust andere keuzes maken. Het maken van je eigen keuzes vanuit intrinsieke motivatie, plezier, passie en energie; dat vinden wij belangrijk!

Is Rauwe Boon gericht op de zakelijke of particuliere markt?
Wij geloven in een werk- én privébalans. Dit geldt zowel voor een individuele klant als voor een teamlid of een gehele organisatie. Waarom zou je op je werk je anders voordoen dan thuis? Hoeveel energie kost het wel niet om te schakelen tussen deze rollen als ze zo verschillen?

Focusgebieden

Hieronder vind je de focusgebieden van Rauwe Boon. Per onderdeel hebben is er een opsomming gegeven van de mogelijke onderwerpen; kort, krachtig en duidelijk!

Zingeving & identiteit
Energiemanagement
Omgaan met emoties
Gedrag & motivatie
Balans tussen werk & privé
Stressmanagement
Overspanning & burn-out
Proactiviteit
Doelen stellen & realiseren
Gedrag & intrinsieke motivatie
Bewustwording eigen gedrag
Bewustwording eigen patronen
Bewustwording eigen kracht (o.a. talenten & kwaliteiten)
Competentieontwikkeling
Gespreksvaardigheden
Assertiviteit
Conflicthantering
Feedback geven & feedback ontvangen
Teamcoaching
Intervisie
Doelen stellen & realiseren
Competentieontwikkeling
Stressmanagement
Energiemanagement
Gezonde werkplek
Gezond zijn
Gezond werken