professioneel ontwikkelen
in een groep én individueel

Rauwe Boon heeft als ambitie om (jonge) professionals te inspireren om datgene te doen waarvoor zij bestemd zijn. De belangrijkste doelstelling van het Rauwe Boon ontwikkelprogramma is het stimuleren van professionele (én persoonlijke) groei & ontwikkeling om optimaal aan te sluiten op een organisatie, team of zelfs de arbeidsmarkt.
Om de duurzaamheid van de ontwikkeling te garanderen, om de gewenste doelstellingen te bereiken en om voldoende stil te kunnen staan bij diverse thema’s, is het programma opgebouwd uit diverse onderdelen verspreid over een periode van meerdere maanden.

het ontwikkelprogramma

In overleg met alle betrokkenen worden er keuzes gemaakt uit de verschillende thema’s en programmaonderdelen. Juist door keuzes te maken in samenspel met de klant én de deelnemers, leveren wij maatwerk. Wij willen namelijk een uniek programma aanbieden!

Het overkoepelende proces bestaat uit drie stappen: aftrap, ontwikkelcyclus en afsluiten. Per ontwikkelcyclus wordt er één thema gekozen en elke cyclus bestaat weer uit verschillende te kiezen onderdelen.

de stappen van ons programma

Wil je met jouw team, afdeling of gehele organisatie ons ontwikkelprogramma volgen? Dan maken we natuurlijk eerst een afspraak! Deze afspraak stelt ons in de gelegenheid goed contact te maken met jullie, een (eventueel) spelende hoofdvraag bloot te leggen en verdere informatie en behoeften te inventariseren.

Wij willen de klant én de deelnemers zoveel mogelijk invloed geven op het ontwikkelprogramma. Wij vertrouwen daarbij op de volwassenheid en creativiteit van de deelnemers. Zij kunnen zelf de spelregels en de inhoud van het programma voor een groot gedeelte bepalen. Dat is het doel van de aftrap.

Onder begeleiding van Rauwe Boon kennen de klant en de deelnemers betekenis en waarde toe aan wat er gebeurt en gaat gebeuren.

Op de volgende vragen wordt antwoord gegeven gedurende de aftrap: “Stel, het is eind 2019 en dit programma heeft je alles gebracht wat je zou willen en nog véél meer. Wat is er dan gebeurd? Wat heb jij dan geleerd? Waar sta jij dan? Wat heb je hieraan zelf bijgedragen?

Per cyclus wordt er één of twee thema’s behandeld. Daarnaast zijn sommige onderdelen optioneel en / of niet altijd nodig. Dit hangt af van het thema en de behoefte vanuit de klant én de deelnemers.

Iedere cyclus is zo ontworpen, dat de deelnemers ervaren wat ze zelf gedurende het gehele programma (en daarna) kunnen toepassen.

De verschillende professionals van Rauwe Boon ondersteunen de deelnemers met leren, maar wij faciliteren in plaats van dat wij doceren.

Deze laatste stap van het gehele ontwikkelprogramma richt zich vooral op afscheid nemen (afsluiten van het proces) en de voorbereiding voor de keuzes die gemaakt worden na het programma.

Deze onderdelen stellen de deelnemers in staat de ontwikkeling te borgen en voort te zetten.

Naar alle waarschijnlijkheid is er een energiek werk- en leerklimaat ontstaan voor de deelnemers, hebben de deelnemers elkaar goed leren kennen, hebben ze zin in de toekomst en weten ze hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.

De deelnemers staan o.a. stil bij het werkleven na het ontwikkelprogramma. Onder begeleiding komen er suggesties & uitdagingen, benodigdheden, manieren om de ontwikkeling voort te zetten en hieraan bij te dragen.

Meer weten?
vraag dan nu de brochure van het programma aan!

wat onze klanten over ons zeggen

Lars

De trainingsdag die Jozef had verzorgd was intens, confronterend, op momenten ongemakkelijk, maar over het geheel genomen ontspannen en gemoedelijk. Er  zijn nog een hoop frustraties bij mij en mijn team genoten die in potentie voor problemen kunnen zorgen in de toekomst, als we er niets mee doen. Het is belangrijk die frustraties naar elkaar uit te spreken. Verder ben ik me er nog meer van bewust geworden dat ik ook aan mezelf moet werken; mijn beeld bij de onderneming is een stuk negatiever.

Marjan

Ik ben trots, want ik heb mij krachtig opgesteld tijdens de training en mijn tanden laten zien. Ik ben opgekomen waar ik voor sta! Soms is dat best een uitdaging in deze branche. Dit voelt voor mij zeer goed, want dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. De training was intensief, maar wel nodig. Ik voel mij sinds de training ook gesteund door mijn team, we gaan nu ook vaker met elkaar koffie drinken. Dat voelt heel fijn. Voel me daardoor gewaardeerd! De training heeft hier zeker aan bijgedragen, omdat we nu echt elkaar in de ogen aan hebben gekeken. Het gesprek is gestart. Jozef was goed in het begeleiden van de gesprekken en het begeleiden. Hij voelde de spanningen goed aan en wist ze te benoemen. Had ik niet gedurfd!

Bram

Ik heb Jozef bezig zien zijn als trainer en je kunt goed zien dat hij ook in teamverband kan coachen & trainen. Door de juiste vragen te stellen en door door de deelnemers lekker te laten discussiëren, is het voor mij een stuk duidelijker geworden wat ik kan doen aan lastige gesprekken en het eerlijk opkomen voor mijzelf. Feedback! Top!

Nathalie

De tips die ik van Kim kreeg kon ik direct toepassen en ik merk ook dat dit al dagelijks meer ontspanning geeft. Het was een hele leuke avond. Door de oefeningen en vragen heb ik gemerkt dat je niet altijd naar het grote geheel moet kijken maar juist moet beginnen met kleine aanpassingen.

Andrew

De training van Jozef was bijzonder, spannend / confronterend en inspirerend. We hebben met zijn allen een prachtige dag gemaakt waar we veel hebben geleerd van elkaar. Feedback, luisteren (zelf / ander), bepaald soort vragen stellen, van alles kwam voorbij. We werken nu beter samen met elkaar, van stagnatie naar inspiratie ;-). Bedankt!

Jeanne

Rauwe Boon is behoorlijk confronterend en doortastend. Je zelfbeeld en je doelstelling worden behandelend. Aan het eind van de workshop werd zowel door de facilitatoren als de aanwezige deelnemers een eind rapport gegeven over jouw persoonlijkheid en jouw doelstelling, waarin de plus en de minpunten werden opgeschreven en toegelicht.