ONTWIKKELEN MET ELKAAR
persoonlijk & professioneel

Rauwe Boon heeft als ambitie om (jonge) professionals te inspireren om datgene te doen waarvoor zij bestemd zijn. Dit programma is erop gericht om de kansen en mogelijkheden van deze professionals, die deelnemen aan het programma, te vergroten.

De belangrijkste doelstelling van dit programma is het stimuleren van persoonlijke & professionele groei & ontwikkeling om optimaal aan te sluiten op een organisatie, team of zelfs de arbeidsmarkt.
Om de duurzaamheid van de ontwikkeling te garanderen, om de gewenste persoonlijke & professionele doelstellingen te bereiken en om voldoende stil te kunnen staan bij diverse onderwerpen, is het programma opgebouwd uit meerdere bijeenkomsten verspreid over een periode van meerdere maanden.

HET PROGRAMMA

Ons programma bestaat uit 6 onderdelen. De onderdelen ‘onderzoeken’, ‘dromen’, ‘ontwerpen’ en ‘toekomst’ bestaan uit 1 of 2 bijeenkomsten. Tussen de onderdelen door ontvang je van ons 1 op 1 persoonlijke ondersteuning en aansluitende oefeningen. Je bent uiteindelijk voor 4 – 6 maanden lang intensief en actief bezig met persoonlijke & professionele groei & ontwikkeling.

Het programma bestaat uit door ons uitgekozen werkvormen waarbij iedere deelnemer uit de groep aandacht krijgt voor zijn / haar persoonlijke ontwikkeling. Ons programma bestaat vooral uit het ervaren en doen, met af en toe een vleugje theorie.

De focus tijdens het programma ligt o.a. op:

 • Bewustwording van de eigen kwaliteiten, talenten, patronen en gedragingen. Het effect hiervan op anderen en jezelf.
 • Het verder verrijken van een positief beeld over jezelf.
 • Creatie & activatie van een helder beeld van jouw droom, jouw toekomstbeeld.
 • Oefenen met diverse onderwerpen & methodes (o.a. de Rauwe Boon methodiek, waarderend interveniëren, oplossings- en resultaatgericht werken, spiegelen & reflecteren).
 • Aanleren & krachtiger maken van vaardigheden (o.a. vragen stellen, luisteren, feedback geven, jezelf zichtbaar maken, doelen stellen).
 • Vertaling van de verkregen inzichten en handvatten naar concrete stappen en afspraken (in relatie met anderen en jezelf).
 • Vergroten en versterken van jouw eigenaarschap over jouw keuzes die in lijn zijn met jouw toekomstbeeld.

Wij hebben dit programma al meerdere malen mogen geven. Bekijk onze portfolio om een voorbeeld hiervan te zien.

bewust andere keuzes

Als je bewust bent van o.a. jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën, talenten, emoties en patronen, dan kun je bewust andere keuzes maken. Voor ons is dit het belangrijkste doel van het ontwikkelprogramma!

gecertificeerde en professionele coaches

We hebben coaches met verschillende achtergronden, ervaringen en benaderingen, maar we hanteren allemaal de Rauwe boon methodiek.
Bekijk hier ons team.

de stappen van ons programma

Wil je met jouw team, afdeling of gehele organisatie ons programma volgen? Dan maken we natuurlijk eerst een afspraak! Deze afspraak stelt ons in de gelegenheid goed contact te maken met jullie, een (eventueel) spelende hoofdvraag bloot te leggen en verdere informatie en behoeften te inventariseren.

Wij zien intakegesprekken als een belangrijke interventie ten positieve van het ontwikkelproces van de deelnemers van het programma. Wat we nog meer belangrijk vinden aan deze intakegesprekken: persoonlijk kennismaken, inventariseren van ontwikkelpunten, persoonlijke inzet, vragen beantwoorden en wegnemen eventuele weerstand.

De thema’s van het onderdeel ‘onderzoeken’ zijn: reflecteren op & accepteren van wie je bent. Het doel van deze bijeenkomst(en) is om de deelnemers te ondersteunen in het krijgen van een positief beeld van zichzelf en hoe ze hun kwaliteiten en talenten beter kunnen benutten.
Dit proces geeft veel positieve energie en is ook spannend, omdat de deelnemers nieuwe manieren van kijken en denken over zichzelf gaan ontwikkelen en aanpakken.

Het onderdeel ‘onderzoeken’ beslaat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • De deelnemers begeleiden in het maken van een meer positief en krachtig perspectief.
 • Inspelen op de krachten, successen, mogelijkheden en behoeftes van de deelnemers.
 • Zichtbaar maken van mogelijkheden en kansen.
 • Kweken en ondersteunen in het geloof van een positieve toekomst.

Het thema van het onderdeel ‘dromen’ is: het ont-dekken van jouw potentieel. Het doel van deze bijeenkomst(en) is om de deelnemers te ondersteunen in het vertalen van het geleerde uit het onderdeel ‘onderzoeken’ naar een betekenisvol beeld van de toekomst, een beeld dat ze zelf hebben uitgezocht.
Het vormgeven van een droom is een bewust en overwogen proces. Het helpt ons om een meer inspirerend, positief en levensvatbare toekomst te bedenken over onszelf. Tijdens de bijeenkomst(en) focussen de deelnemers zich alleen op opzettelijke en bewuste dromen, die geanticipeerde realistische beelden omvat.

Het onderdeel ‘dromen’ beslaat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Vooruitkijken & denken, positief / perfect denken, gebruik van metaforen.
 • De deelnemer spreekt zijn / haar aspiraties en krachten uit.
 • Het ondersteunen van de deelnemers in het creëren van beelden van mogelijkheden.
 • Ondersteunen en bevestigen van de dromen van de deelnemers.

De thema’s van het onderdeel ‘ontwerpen’ zijn: aandacht en concrete stappen voor de toekomst. Het doel van deze bijeenkomst(en) is om de deelnemers te ondersteunen met het focussen en actie ondernemen m.b.t. hun droom, zodat ze zelf eigenaar worden van het ontwerp en de benodigde acties over hun eigen toekomst.
Hoe groter de behoefte en specifieker de droom, hoe gemakkelijker deze zich manifesteert. Het is namelijk belangrijk dat de deelnemers proactief zijn en het gevoel krijgen dat ze energie en richting hebben om hun droom te bereiken.

Het onderdeel ‘ontwerpen’ beslaat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • De deelnemer ondersteunen met het maken van een basis voor het bereiken van de droom.
 • Ondersteuning om de droom in focus te brengen.
 • Bevestiging van de realiteit van de droom.
 • Ondersteuning met het maken van juiste keuzes en nemen van juiste acties.
 • Positief dialoog over de droom en de bereikbaarheid ervan.

De thema’s van het onderdeel ‘toekomst’ zijn: ervaren, worden en blijven. Het doel van deze bijeenkomst(en) is om de deelnemers te ondersteunen zich succesvol te voelen en te ondersteunen in het realiseren van de eerder opgestelde en verbeelde droom. Dit betekent het accepteren van de eigen capaciteiten om zelf een toekomst te creëren waar hij / zij blij van wordt.

Het onderdeel ‘toekomst’ beslaat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Ondersteunen van de deelnemers met herkennen van de droom in het hier-en-nu.
 • Ondersteunen in het verder uitwerken en uitvergroten van de eigen capaciteiten.
 • Ondersteunen in het creëren van het gevoel van kracht en geloof dat de deelnemer (nog meer) op eigen benen kan staan.

De thema’s van het onderdeel ‘afsluiten’ zijn: presenteren, netwerken en afscheid nemen. Het doel van deze bijeenkomst(en) is om de deelnemers uit te dagen buiten hun comfortabele zone te treden, zich verder zichtbaar te maken aan de markt d.m.v. bijvoorbeeld een eigen georganiseerd netwerkevenement en het afsluiten van het ontwikkelprogramma.
Het netwerkevenement is interessant voor de deelnemers om hen letterlijk en figuurlijk een podium te geven zodat ze kunnen vieren wie ze zijn, terug kijken op wat er is bereikt, uit te spreken waar ze naar toe willen en wat ze nog willen bereiken. Daarbij geeft het ze de mogelijkheid om hun verhaal te pitchen bij diverse mensen en nieuwe contacten op te doen door te netwerken.

Het onderdeel ‘afsluiten’ beslaat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van een netwerkevenement door de deelnemers.
 • Presentatie van afgelopen ontwikkeltraject en ontvangst certificaat.
 • Borgen van het geleerde en klaarstomen de ontwikkeling na het programma.
 • Afscheid nemen van het proces.

Meer weten? Kom gezellig langs voor een gesprek!

wat onze klanten over ons zeggen

Lars

De trainingsdag die Jozef had verzorgd was intens, confronterend, op momenten ongemakkelijk, maar over het geheel genomen ontspannen en gemoedelijk. Er  zijn nog een hoop frustraties bij mij en mijn team genoten die in potentie voor problemen kunnen zorgen in de toekomst, als we er niets mee doen. Het is belangrijk die frustraties naar elkaar uit te spreken. Verder ben ik me er nog meer van bewust geworden dat ik ook aan mezelf moet werken; mijn beeld bij de onderneming is een stuk negatiever.

Marjan

Ik ben trots, want ik heb mij krachtig opgesteld tijdens de training en mijn tanden laten zien. Ik ben opgekomen waar ik voor sta! Soms is dat best een uitdaging in deze branche. Dit voelt voor mij zeer goed, want dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. De training was intensief, maar wel nodig. Ik voel mij sinds de training ook gesteund door mijn team, we gaan nu ook vaker met elkaar koffie drinken. Dat voelt heel fijn. Voel me daardoor gewaardeerd! De training heeft hier zeker aan bijgedragen, omdat we nu echt elkaar in de ogen aan hebben gekeken. Het gesprek is gestart. Jozef was goed in het begeleiden van de gesprekken en het begeleiden. Hij voelde de spanningen goed aan en wist ze te benoemen. Had ik niet gedurfd!

Bram

Ik heb Jozef bezig zien zijn als trainer en je kunt goed zien dat hij ook in teamverband kan coachen & trainen. Door de juiste vragen te stellen en door door de deelnemers lekker te laten discussiëren, is het voor mij een stuk duidelijker geworden wat ik kan doen aan lastige gesprekken en het eerlijk opkomen voor mijzelf. Feedback! Top!

Nathalie

De tips die ik van Kim kreeg kon ik direct toepassen en ik merk ook dat dit al dagelijks meer ontspanning geeft. Het was een hele leuke avond. Door de oefeningen en vragen heb ik gemerkt dat je niet altijd naar het grote geheel moet kijken maar juist moet beginnen met kleine aanpassingen.

Andrew

De training van Jozef was bijzonder, spannend / confronterend en inspirerend. We hebben met zijn allen een prachtige dag gemaakt waar we veel hebben geleerd van elkaar. Feedback, luisteren (zelf / ander), bepaald soort vragen stellen, van alles kwam voorbij. We werken nu beter samen met elkaar, van stagnatie naar inspiratie ;-). Bedankt!

Jeanne

Rauwe Boon is behoorlijk confronterend en doortastend. Je zelfbeeld en je doelstelling worden behandelend. Aan het eind van de workshop werd zowel door de facilitatoren als de aanwezige deelnemers een eind rapport gegeven over jouw persoonlijkheid en jouw doelstelling, waarin de plus en de minpunten werden opgeschreven en toegelicht.