29 mei

Een waarderende draai geven

Negatief denken: het is makkelijk, kost (vaak) weinig energie en soms voelt het gewoon zelfs prettig. Het ondersteunt mij echter niet om vooruit te denken. Maar, wat werkt dan wel? Hoe kun je een negatieve gedachte omzetten in iets positiefs? Ik wil je daarom graag met deze blog ondersteuning bieden met het verder bewust worden van waarderend denken en overgaan tot actie!

Als het bijvoorbeeld om mijn eigen gezondheid gaat, heb ik soms van alles te klagen en te be- en veroordelen. Ik heb dan een negatieve gedachtepatroon en blijf er dan soms ook in hangen. Ik ervaar dat het positief en waarderend benaderen van een situatie (wat werkt wel) meer oplevert dan wanneer ik mij bezig houdt met het negatieve van een situatie (wat werkt niet). Dit is echter geen vermijding van confrontatie. Negatieve 'beren' kom ik hoe dan ook tegen op mijn weg naar voor mij passende uitkomst.

Positieve en waarderende benadering

Het is volledig aan jou hoe je omgaat met een situatie, bij Rauwe Boon geloven we in een positieve benadering. Dat wil zeggen dat je je richt op ‘wat er goed gaat’, ‘wat je waardeert aan een situatie’ en ‘wat het je oplevert’. Het mooie van deze benadering is dat we negatieve gedachten er altijd gratis bij krijgen. Het moment dat we een situatie negatief benaderen, is het echter lastiger om het positieve zichtbaar te maken en / of zichtbaar te houden! Positief en waarderend denken en handelen is in het begin niet gratis, er moet hard voor gewerkt worden, het kost ons (in het begin) energie. De gevolgen van een positieve benadering zijn echter:

  • Je ervaart meer energie en zin om een situatie te benaderen.
  • Je begrijpt een situatie gemakkelijker en staat meer open voor andere keuzes.
  • Je bent meer betrokken, omdat de situatie als meer relevant en waardevol aanvoelt.

Een bevlogen insteling

Wanneer we vanuit het positieve en waarderende werken, ontstaat er o.a.: passie, energie, kracht, (zelf)vertrouwen en bevlogenheid. Een bevlogen persoon wordt door andere mensen ervaren als energiek en toegewijd. Bevlogen mensen zijn bijvoorbeeld minder vaak ziek, voelen zich betrokken op het werk en kunnen meer en beter presteren. Bevlogenheid kan opgedeeld worden in drie kenmerken:

  • Aanpassingsvermogen en energie.
  • Betrokkenheid en enthousiasme.
  • Focus en gedrevenheid.

Als deze drie kenmerken voldoende bij je aanwezig zijn, dan ervaar je jouw werk meer als een lust dan een last. Mensen die bevlogen zijn hebben de juiste balans gevonden tussen de verwachtingen vanuit het werk en hun energiegevers.

Een waarderende draai geven

Bevlogen zijn, thuis en op het werk, dat is één van mijn doelen. Dit doel verdient aandacht, respect, oefening en voldoende reflectie. Positief denken en acties ondernemen vanuit positiviteit en waardering is een manier van zijn, het is echter een keuze die alleen jij kunt maken en waar je zelf mee zult moeten experimenteren.

Vaak blijven we toch, als we dit avontuur alleen aan gaan, in het negatieve hangen en is het lastig om uit een dergelijk gedachtenpatroon te komen. De coaches bij Rauwe Boon bijvoorbeeld, zijn bewust en bekwaam om andere mensen hier ondersteuning in te bieden. Zij weten welke vragen er gesteld moeten worden en weten jou op de juiste wijze een spiegel voor te houden, waardoor je beter leert kijken naar jezelf en vervolgens over kunt gaan tot actie.

Ik wil je daarom graag met één van onze manieren van werken contact laten maken. De oefening die je hiernaast kunt downloaden adviseer ik om samen met iemand te doen waar je je vertrouwt en veilig voelt, waar je ervaringen kunt delen zonder dat je oordelen of adviezen ontvangt. Het is belangrijk dat dit iemand is die je open, eerlijk en direct durft te confronteren (rauw!). Voordat je dit gesprek aangaat, is het belangrijk om dit te benoemen, zodat jouw gesprekspartner de vrijheid ervaart om jou bewust te maken van eventuele negatieve gedachten en je de passende ondersteuning kan bieden.

Als deze manier van communiceren je bevalt, schroom niet om contact met ons op te nemen voor een gratis intakegesprek. Wij laten jou graag zien wat er nog meer mogelijk is!

Ik heb een passie voor het zichtbaar maken van talent en het vergroten van het inzicht in je eigen gedrag en patronen. Ik vind het belangrijk je bewust te maken van je eigen aandeel in de situaties die spelen, zodat jij zelf verantwoordelijkheid kunt nemen en positieve verandering kunt aanbrengen waar jij dat belangrijk vindt. Jij en jouw vraag staan centraal gedurende het gehele traject, niet mijn aanpak of technieken. Dit is naar mijn mening wat deze manier van coaching zo krachtig maakt.